Doelstelling

Stichting Jongerencentrum ULU is een Migrantenzelforganisatie, dat als doel heeft om de maatschappelijke ontwikkeling van Turkse jongeren tussen de vijftien en dertig jaar te bevorderen.

Dit doen we door:

  • Het organiseren van culturele activiteiten

  • Het stimuleren om deel te nemen aan onderwijs en beroepsmogelijkheden te vergroten

  • Het organiseren van cursussen en huiswerkklassen

  • Het organiseren van sport- en ontspanningsactiviteiten

  • Het organiseren van culturele, thema en voorlichtingsbijeenkomsten