Doelstelling

Stichting Jongerencentrum ULU is een Migrantenzelforganisatie, dat als doel heeft om de maatschappelijke ontwikkeling van Turkse jongeren tussen de vijftien en dertig jaar te bevorderen.

Dit doen we door:


  • Het organiseren van culturele activiteiten


  • Het stimuleren om deel te nemen aan onderwijs en beroepsmogelijkheden te vergroten


  • Het organiseren van cursussen en huiswerkklassen


  • Het organiseren van sport- en ontspanningsactiviteiten


  • Het organiseren van culturele, thema en voorlichtingsbijeenkomsten


Reacties zijn gesloten.